Kössin blogi

Lukuja

Ruotsissa tehtyjen selvitysten mukaan työlupien saatavuusharkinnan poisto lisäsi EU:n ulkopuolelta maahan tulleiden työntekijöiden määrää. Ennen saatavuusharkinnan poistoa vuosina 2005 ja 2006 Ruotisiin tuli EU:n ulkopuolelta n. 6000 työntekijää vuodessa, poiston jälkeen 2011, 2012 ja 2013 n.15000 – 16000.

Vuosina 2009-2015 EU:n ulkopuolisille työntekijöille myönnettiin Ruotsissa 130 000 työlupaa, joista 30000 meni marjanpoimijoille. Samaan aikaan sai n. 50000 työluvan saaneiden sukulaista oleskeluluvan maahan.

Noin 20 % työluvan saaneista tienasi alle 1300 euroa kuukaudessa ja rakentajista tähän porukkaan kuului 23 %. Rakennusala kuuluukin aloihin, joilla maksetaan eniten ”toimeentulorajan” alittavaa palkkaa. Ulkomaalaisia palkkaavista työnantajista 70 %:lla oli itsellään ulkomaalaistausta, joten palkkauksiin liittyy myös piiloon jääviä asioita.

Suomessa on 70000 syrjäytynyttä tai syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle jää liki kymmenen nuorta päivässä. Valtaosa mielenterveyteen liittyvien sairauksien takia. Kymmenet tuhannet yli kaksikymppiset eivät ole koskaan päässeet ensimmäiseenkään työpaikkaansa.

Jos yritykset saavat vapaasti valita Suomeen töihin tulevat, he määrittelevät pitkälti myös maamme sosiaali- ja työllisyyspolitiikan. Huonosti palkatuissa vähän koulutusta vaativissa töissä työmäärää lisätään, palkkaa ei. Töihin palkataan ihmisiä, joilla motivaatio on kohdallaan. Näitä löytyy kehitysmaista.

On täysin ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että köyhissä oloissa ja näköalattomassa tulevaisuudesta elävät ihmiset haluavat parempaa elämää. Suomessa jo työssä tai työtä vailla olevia ulkomaalaistaustaisia ei pidä syyllistää. He haluavat sitä, mitä normaalit ihmiset yleensäkin. Parempaa elämää.

Sen sijaan poliittisten päättäjien on kannettava vastuunsa. Suomen työpaikat ovat maailman kurjuuden keskellä kuin kirpun paska Itämeressä. Voimme syrjäyttää kymmenet tai sadat tuhannet Suomessa asuvat töistään, mutta maailmanlaajuiseen työttömyyteen ja köyhyyteen sillä ei ole mitään vaikutusta.

Saatavuusharkinnan poistoa vaatii kansanedustaja mm. sillä perusteella, että Pietarista tulevan seksityöläisen olisi helpompi siirtyä pois nykyisistä hommistaan, joista ei oikein pidä. Tärkeää tämäkin. Itse näen asioiden mittasuhteet kuitenkin toisella tavalla.

Meidän velvollisuutemme on turvata Suomessa jo asuvien, kotoperäisten ja ulkomaalaistaustaisten, mahdollisuus työhön ja toimeentuloon. Työperäisen maahanmuuton on oltava hallittua, ei yksittäisten työnantajien vapaassa valinnassa.

Kössi